Вие сте тук

Блести, ти красива пирамида: трансформация (2022)

Художник: 
Лола Гьолер
Herbarium Collection - Collection - Shine on, you pretty pyramid: transformation - Lola Göller
Herbarium Collection - Collection - Shine on, you pretty pyramid: transformation - Lola Göller

От 2014 г. изследвам съвременните пирамидални сгради по света, техните архитектурни свойства и функции и колекционирам съпътстващи ги истории за техните строители, обитатели и ползватели.
По време на пътуване с изследователска цел миналата година имах възможността да науча повече за концепцията за пирамидална енергия. Според учението на Култа на новата епоха пирамидалните сгради влияят на хората и предметите в тях по положителен начин.
Хербаризирах синята пирамида на зоната на здрача и съхраних в нея зли мисли, вонливи като пръдни, по-тъмни от най-дълбокото черно, за да ги видим как се свиват, потъват, чезнат, за да проследим появата на нови гледки с невиждана красота.

40х40х10 см, хартия, плексиглас, плик, затварящ се под налягане, гадни неща, които ми минаваха през ума