Вие сте тук

Повторение (2022)

Художник: 
Фунда Бейсал
Herbarium Collection - Collection - Repetition - Funda Baysal
Herbarium Collection - Collection - Repetition - Funda Baysal

Работата се движи около концепцията за повторението, която неопределено се приближава и отдалечава от идеите за възпроизводство и промяна.
Като художник аз използвам повторението за обрисуване и позоваване на природните процеси с действия като дублиране, прегъване и отражение. Наративът винаги трябва да се представя като повторна поява на вече случили се събития на фона на регулярна цикличност. Може да се използва конкретна, възприемана повторяемост за създаването на сюжет, което ни показва важната взаимосвързаност на събитията. Едно събитие се осмисля чрез повторение, изразяващо както припомнянето на по-ранен момент, така и негова разновидност.

40х40х10 см, 32 порцеланови плочки и чинийка, прозрачна глазура