Вие сте тук

Хронология на изкуството през 21 век (2021)

Художник: 
Петер Цанев
Herbarium Collection - Collection - A Chronology of Art in the 21st Century - Peter Tzanev
Herbarium Collection - Collection - A Chronology of Art in the 21st Century - Peter Tzanev

Работата представлява схематична диаграма върху хартия, която показва бъдещото развитие на изкуството през 21. век. Диаграмата ще остане затворена в кутия до началото на 22. век. Съдържанието на рисунката не е свързано с настоящето и може да повлияе само на изкуството през 22. век, но без да нарушава хронологията на изкуството през 21. век.

40х20х10 см, схематична рисунка върху хартия, затворена в кутия