Вие сте тук

Лейви ван Велу

Художник: 
Лейви ван Велу
Herbarium Collection - Collection - 2022 - Levi van Veluw
Herbarium Collection - Collection - 2022 - Levi van Veluw

Винаги съм искал да покажа нещо лично в кутията.
Това е един от първите ми опити с глинени скулптури, които изгоряха в пещта.
Въпреки че не трябваше.
Мисля, че съдържа нещо наистина красиво и показва как се раждат идеите.

40x40x10 см, печена глина, (2022)